Basisbegrippen: “Nu”, “Ego” en “Illusie”

Dit artikel behandelt drie (spirituele) basisbegrippen: “Nu”, “Ego” en “Illusie”* (onder Begrippen) en geeft handwijzingen hoe je er mee zou kunnen ‘werken’ (onder Handwijzingen op het Pad).
(Ik raad je aan om ook en misschien wel eerst het artikel Wie/Wat Ben Ik te lezen.)

De begrippen

Het NU begrip wijst naar de bewustwording dat er niets is en kan bestaan buiten wat er NU is, behalve wat in dat NU bestaat.

En dat wat NU lijkt te bestaan zijn slechts waarnemingen van een ILLUSIE.

Die waarnemingen leiden tot een ervaring van het EGO.

En, om het wat complexer te maken, het EGO wordt evenzeer waargenomen en is eveneens een ILLUSIE.

NU

Uit “Nu Leven Wij Hier Zonder Zin of Zinloos?”:

“‘Nu is het enige dat er is,’ wordt wel gezegd.
Verleden en toekomst zijn gedachten in je hoofd en alleen daarom al niet ‘echt’.
Je verleden en je toekomst zitten alleen in je hoofd.
Gooi het er even allemaal uit. Wat houd je over?
Iets wat we NU noemen.”

Dat is wel zo gemakkelijk, je hoeft immers geen seconde verder te kijken of te denken dan wat er NU exact op dit moment is. 

Het in de spiritualiteit veel gebruikte NU begrip zegt dat er niets is buiten wat er NU is.

Dat is wel zo gemakkelijk, je hoeft immers geen seconde verder te kijken of te denken dan wat er NU exact op dit moment is.

Het kunnen beperken van je ervaring tot de zogenaamde micro-waarneming in het NU is erg rustgevend:

“De plek waar je NU bent, kijk om je heen, wordt bewust van je lichaam, wordt bewust van de ruimte waarin het zich bevindt en…. meer is er niet. Ik hoef nergens anders over na te denken.”

Elk ander NU heeft volstrekt unieke kenmerken en is met de beste wil van de wereld niet te voorspellen. (Hoewel er golven en patronen aan te wijzen zijn, maar daar beweeg je vanzelf in mee of je er NU over nadenkt of niet.)

Micro-waarneming
Het besef dat er niets is buiten wat er NU bestaat is een krachtig middel om het EGO verder te ont-zien, door het verder te onthechten.

Het meer en meer alert worden in het NU door de ervaring te beperken tot bovengenoemde micro-waarneming, leidt namelijk af van een bron van veel lijden, het eeuwige en vermoeiende denken over de toekomst en zelfs angst voor die toekomst.

De micro-waarneming maakt het overbodig om eventuele spijt en twijfel over het verleden te hebben zoals: “Heb ik daar wel goed aan gedaan?” “Had ik niet wat anders moeten doen?”

Metafoor: Hoe komt het NU tot stand?
Stel je het volgende voor. Elke kleinste tijdseenheid wordt je beeld van het NU opgebouwd, inclusief een download van je EGO.

De oneindig snelle opvolging van de beelden zorgt ervoor dat je ervaart.

Oftewel, de opvolging van beelden gaat zo snel dat je niet de afzonderlijke beeldjes ervaart maar een continue flow. (Vergelijk een televisie: de beelden worden zo snel opgebouwd dat het een continue stroom lijkt.)

Omdat het slechts beelden zijn en niet meer dan dat, spreken we ook wel van een ILLUSIE. Die illusie wordt dan gecreëerd door het Ene Ding.

Het ‘volgt’ daarbij de onbewuste en bewuste overtuigingen van je EGO(!)

Nog een metafoor: je (EGO) speelt een rol in een film waarvan je zelf de schrijver, cameraman, regisseur, etc., bent.

EGO

EGO is het ‘idee van een ik’ dat zich afgescheiden ziet van wat het buiten zichzelf waarneemt. Het is de ‘speler’ in het NU. 

Het is de denker, het lichaam en de doener in de ILLUSIE.

Het bevat unieke kenmerken, zoals karakter en verleden, maar ook vaardigheden en voorkeuren, uiterlijk en lichaamsbouw.

Het is volledig gehecht in de ILLUSIE.

Het verleent waarheid aan alles wat het waarneemt.

Het is volledig gehecht aan zijn/haar overtuigingen.

Het houdt vast.

Het houdt in stand.

Het heeft geen ruimte voor nieuwe ervaringen. Of aan ervaringen die buiten de kaders treden waarin het is opgegroeid.

Sterker nog, het wijst al het andere af. Ze wijst alle anderen af. Hij ziet een ieder die anders doet als afwijkend.

Wil ‘voldoen’
Het lijdt en maakt zichzelf wijs dat er voorwaarden gesteld moeten worden om niet meer te lijden. Het stelt uit. Het wacht (tevergeefs). Het denkt dat de enige manier om te kunnen leven is, is door waarheid te verlenen aan gangbare normen en waarheden uit maatschappij, familie en wetenschap. Door die te volgen denkt het te ‘voldoen’ aan wat leven is.

En paradoxaal genoeg negeert het daarmee zichzelf. Omdat het veel meer is dan ze ooit denkt te zijn.

Tot ze daar uit breekt. En dan eindelijk de Weg (zoals uitgestippeld door haar omgeving) kwijt raakt. (Zie ook het artikel ‘De Weg kwijtraken’)

Echt-/waarheid
De enige die ergens echtheid aan verleent of anders gezegd, waarheid aan verleent, is EGO. De enige die ergens
niet-echtheid aan verleent of anders gezegd, niet-waarheid an verleent, is EGO.

De enige die ergens echtheid aan verleent of anders gezegd, waarheid aan verleent, is EGO. 

Het heeft aangeleerd om rekening te houden met de toekomst en waarheid te hechten aan verleden.

Beide overtuigingen staan in de weg aan het volledig zien van de oneindige mogelijkheden die het NU bevat. Het is zelfs onmogelijk voor het EGO om NU ‘andere’ dingen te zien dan het geleerd heeft.

En het probeert met alle macht haar zienswijze in stand te houden.

EGO ontkent
De set van overtuigingen, karakter en overige persoonskenmerken is volstrekt uniek.

Het is dan ook absurd om ‘ervaringen van anderen’ als waarheid te zien: je weet niet wat die ander ervaart. Maar omdat we WEL menen te weten wat die ander al dan niet ervaart, wijzen we die ervaring zelfs van de hand als ze niet overeenkomt met onze overtuigingen.

We ‘ontkennen’ ervaringen van anderen, we geloven ze niet.

EGO ontmenselijkt
We menen te weten hoe fijn ze het moeten hebben: filmsterren, miljonairs en royalty.

Andersom denken we te weten hoe slecht ze het wel niet moeten hebben: andere (‘arme’) culturen, zwervers en prostituees.

We menen te weten dat de eerstgenoemden het niet slecht kunnen hebben, en dat de laatstgenoemden het niet goed kunnen hebben. Ze ‘mogen’ slechts voldoen aan het plaatje dat wij van ze hebben.

In zekere zin is dit een vorm van ‘ontmenselijking’. We zien geen mensen, maar uiterlijke kenmerken van die mensen
en de overtuigingen die we daarop plakken. Dit doet het EGO omdat elk ander beeld een ‘gevaar’ vormt voor haar eigen overtuigingen: “Stel je voor dat de wereld er anders in elkaar zit dan ik denk!” Dit is de basis voor elk conflict.

ILLUSIE

Het EGO probeert met alle macht haar zienswijze in stand te houden. En zij blijft dat doen tot ze meer en meer gaat
inzien dat alle waarnemingen niet meer zijn dan beelden die worden waargenomen. Alleen de waarnemer is ‘waar’,
en dat wordt ook wel Bewustzijn genoemd.

Dat wat wordt waargenomen kunnen we zoals boven gezegd, onder het kopje: Metafoor: Hoe komt het NU tot stand? ILLUSIE noemen. Degene die de waarnemingen ‘echt’ laat lijken is zoals gezegd het EGO. (zie boven onder Echt-/waarheid)

Leringen
Een van de belangrijkste leringen uit het ILLUSIE-begrip voor het EGO is om ten diepste te beseffen dat er niets fout gaat en niets fout kan gaan. Waarom niet? Plat gezegd: het maakt namelijk niet uit wat je doet of wat er gebeurt want: “Het is toch maar een ILLUSIE.”

Een op het eerste gezicht wellicht vreemde conclusie die je ook uit het ILLUSIE begrip zou kunnen trekken is dat de ervaring die je EGO heeft in het NU, de enige ervaring is die bestaat!**

Tot slot
NU kan gebruikt worden om te onthechten van verleden en toekomst en ‘makkelijker’ te ervaren. ILLUSIE kan gebruikt worden om te beseffen dat er ‘niets fout kan gaan’. EGO kan gebruikt worden om het unieke wezen te doorgronden.
En alle drie tezamen kunnen worden gebruikt om te onthechten van het ‘lijden door (te veel) waarheidsverlening’
om daarmee de volledige ervaring van deze prachtige ILLUSIE te doorleven door het prachtige unieke
wezen dat jij bent!
NU en ILLUSIE vallen onder ‘Wat ben ik?’ en het doorgronden van die begrippen kan helpen om het EGO te doorgronden en daarmee de ‘Wie ben ik?’ meer en meer te beantwoorden.

Hoe?
Door de (niet-)waarheden die volgen uit de begrippen NU en ILLUSIE te gebruiken om meer en meer je (niet-)
waarheid van het moment daadwerkelijk uit te durven leven. De mogelijkheden in de ervaring zijn namelijk vele
malen groter dan je hebt geleerd. Slechts die ‘aanleringen’ beperken je blik van mogelijkheden.

Handwijzingen voor het Pad

Waar en Niet-Waar
Allereerst even over het in de (Westerse) spiritualiteit veel gebruikte begrip ‘Waarheid’. Op je pad naar ‘verlichting’
(oftewel het pad van het ‘achterlaten van de zoeker’) onthecht je je van elk element van de ILLUSIE. Onthechting
wil zeggen dat je beseft dat alles in die Illusie net zo waar is, als dat het niet-waar is en dat je met beide bestempeling
volledige vrede hebt.
Je onderzoekt je waarheid en je onderzoekt je niet-waarheid. Je leeft de waarheid van het NU tot je de bestempeling
omdraait (waar = niet-waar) en je verder gaat met de volgende (niet-)waarheid. Door dit te doen krijg je meer
en meer antwoorden op de vraag ‘Wie ben ik?’
Stilstaan is geen optie, maar de ‘tijd nemen’ wel:

“Neem de tijd om te versmelten met wat geen vorm heeft.”
-Lao Tze

Stilvallen
Dreig je stil te vallen op je pad dan laat je de waarheid van ‘dat NU’ achter, je draait de bestempeling om en je
ontdekt dat wat waar lijkt net zo goed niet-waar kan zijn. De periodes van stilvallen hoef je niet te zoeken, die voel
je vanzelf wel aan: “Ik kom niet verder lijkt het…”
Besef evenwel dat ‘wat je achterlaat’ net zo waar is als dat het niet-waar is. En je hebt wat over je zelf ontdekt: dat
wat je achterlaat is voor NU niet (meer) relevant.

Oefening: Dankbaar zijn = accepteren
Op je pad leert het EGO zichzelf dat er niets waar is en waar kan zijn, behalve de waarnemer, hetgeen dat bewust
is dat er waargenomen wordt, Bewustzijn. Het is de waarnemer die een ILLUSIE waarneemt om heerlijk in te ervaren.

Of liever nog: de waarnemer die een ILLUSIE ‘waar’ maakt en daarmee die ILLUSIE creëert voor het specifieke
EGO, dat ook wordt waargenomen. Besef bij alles: het is net zo waar als dat het niet-waar is.

Als je iets waarneemt dat je niet bevalt leer jezelf aan om dan telkens te bedenken: het bevat geen ‘waarheid’. Nog
krachtiger is om er zelfs dankbaar voor te zijn. Waarom dankbaar? Omdat er niets is dat ‘tegen’ je werkt.
Waarom dankbaar? Omdat er niets is dat ‘tegen’ je werkt. Gun jezelf dan ook mooie ervaringen van dankbaarheid
en telkens minder ervaringen met verontwaardiging, boosheid, angst, verdriet, frustratie, etc. Besluit elke keer
dat het je toch weer overkomt: dit wil ik niet meer!

Met het uitspreken of opschrijven van je ‘dankbaarheid’ accepteer je wat er gebeurt. Die acceptatie steunt je meer
en meer in je ‘gevoel van waarheid’ dat er niets gebeurt dat niet voor jou werkt/is. Hoewel je het misschien eerst
nog niet oprecht kunt voelen, zul je als je het vaker doet een verschuiving merken. Het Pad is niet alleen een ‘denk’
proces het is vooral ook een ‘doe’-proces. Gewoon doen dus, en de rest volgt vanzelf.

Wees dus vooral dankbaar voor dingen die gebeuren waar je eerder niet dankbaar voor was: die eerder leidden tot
gevoelens van verontwaardiging, boosheid, angst, verdriet, frustratie, etc.
Sta dat je zelf toe: je niet meer door ‘nare’ gevoelens laten leven!

Oftewel: Patronen doorbreken
(Gedachte-)patronen die het EGO heeft aangeleerd zorgen voor een beperkte waarneming/creatie van de
ILLUSIE. Met patronen bedoel ik zowel herhalingen in het handelen in het dagelijks leven, als herhalingen in je
denken over de wereld.
Het Pad is uiteraard bedoeld om iets te veranderen in het leven dat je tot nu toe hebt ervaren. Het veranderen van
patronen is dan ook nodig. Dat is hoe ‘je’ je leven creëert: je gebruikt de ILLUSIE om de ILLUSIE te creëren.

Je gebruikt bijvoorbeeld de aangeleerde overtuiging (gedachtepatroon) dat het voor jou niet vaak goed uitpakt, om het patroon te creëren dat het ook daadwerkelijk niet vaak goed uitpakt. De overtuiging zelf is een ILLUSIE en die
‘gebruik’ je dus onbewust om juist die situaties te creëren, die jij bestempelt als ‘niet goed’.

Daarom wordt gezegd dat je slechts je overtuigingen hoeft te veranderen, en de ILLUSIE volgt vanzelf (dit wordt ook
wel de Wet van Aantrekking genoemd). Anders gezegd: “Je ziet wat je wilt zien,” of ‘Het plaatje in
je hoofd wordt altijd bewaarheid.’

Opluchting
Het kan bijvoorbeeld al veel opluchting geven om te bedenken:
“Mmmmm….dit zou ik eerder als ‘niet goed’ bestempelen, maar laat ik het NU eens niet doen. Misschien bestaat
er wel niet zoiets als ‘niet goed’!”
Zo kan het ILLUSIE begrip gebruikt worden om het EGO te helpen.

Dat betekent niet dat je vervolgens alles als ‘goed’ moet bestempelen! Dan ruil je het ene patroon (‘het is niet
goed’) in voor het andere (‘het is goed’).

Nee, het IS, het gebeurt gewoon, iets lijkt plaats te vinden en kennelijk is dat precies wat nodig is. Dat is geen bestempeling maar een dieper weten. Het diepere weten dat je leidraad wordt
op het Pad.

En ook: Anders handelen
Naast het doorbreken van gedachtepatronen is een andere manier om ‘verder’ te komen dingen daadwerkelijk te
gaan doen (of juist niet meer te doen) die je ten diepste eigenlijk altijd al een keer hebt willen ervaren (of juist niet
meer). Of om op zijn minst simpelweg iets te doorbreken, zonder dat er een eventuele diepe wens achter zit. Het
patronen doorbreken zelf is dan de wens.

Voorbeelden daarvan zijn: een keer de wekker niet zetten, een verjaardag overslaan, al je geld uitgeven aan dat luxe
bed/vakantie/jasje, etc.
Extremere voorbeelden zijn: een seksuele uitspatting, stoppen met je werk, stoppen met een relatie (of juist
volledig overgeven aan…), je ouders/baas/’vrienden’ eens goed de waarheid zeggen, etc.

Onbewuste patronen opzoeken
Vele overtuigingen/hechtingen/plaatjes/wereldbeelden zijn nog onbewust. Dat wil zeggen je hebt niet door welk
wereldbeeld je EGO precies heeft. Je bent er niet van bewust wat je allemaal hebt aangeleerd, wat je blokkeert, wat
keer op keer ‘nare’ ervaringen blijft creëren.
Dat betekent dus dat als het voor jou niet goed gaat, en je niet precies weet hoe dat komt, er onbewuste overtuigingen in je EGO zitten die je via therapie-, dialoog– en
meditatievormen zou kunnen achterhalen.

Gebruik je Verleden
Hoewel het verleden IN de ILLUSIE van het NU speelt (het zit verweven in je ILLUSIE: in je herinneringen en
verder in je ILLUSIE in documenten/foto’s/mensen die je er aan herinneren) kun je het goed gebruiken om de
meest actuele blokkades handen en voeten te geven. Je kunt je verleden goed gebruiken om bewust te worden
van onbewuste overtuigingen en angsten in het NU.

Precies goed
Het EGO heeft de neiging om het verleden als te positief of te negatief te bestempelen. Het wil namelijk graag GROOT zijn, of juist KLEIN blijven. Erken in het eerste geval meer nare momenten en in het tweede geval meer leuke momenten.

Of liever nog: probeer meer en meer te zien dat wat er ook gebeurt is, dit precies ‘nodig’ was, en je bracht tot het
punt waar je NU bent aanbeland. En dat dat ook weer precies goed is, of op zijn minst volstrekt niet te voorkomen
geweest. Ga evenwel geen gebeurtenis uit de weg, durf alles te zien.

Durf te zien dat, hoe moeilijk ook, het slechts een ‘leerpunt’ voor je is in het NU. Hoe langer je dat leerpunt uit de
weg gaat hoe meer last je er van zult hebben. Het is niet makkelijk om te zien en te erkennen wat je EGO ooit is
aangedaan. En waarschijnlijk doe je anderen NU (onbewust) hetzelfde aan.

Tips
• Doe op zijn minst 3, maar zo mogelijk 6 tot 9, regressietherapie sessies, waarmee je naar het nabije verleden
kan gaan en dit verleden EN wat NU actueel is in een nog breder perspectief kan zien (vorige levens / zielsontwikkeling)
• Schrijf over je verleden, schrijf brieven aan personen uit je verleden, schrijf brieven aan je innerlijke kinderen op bepaalde leeftijden, of laat ze zelf aan het woord.
• Uit naar degenen uit je verleden je gevoel over wat bepaalde gebeurtenissen met je hebben gedaan. (Niet
meer en niet minder dan dat: houd het bij je zelf, ga niemand verwijten maken, het is slechts je EGO dat
zou willen ‘winnen’ of alsnog erkenning nodig heeft).

Nogmaals…Niet stilvallen
Gebruik je verleden om de meest actuele blokkades te onderzoeken en zo mogelijk te doorbreken en laat dan zo
snel mogelijk het verleden voor wat het is. Blijf je spitten dan ben je oneindig lang bezig (Zie ook het artikel ‘Vrij
zijn, Waarheid en Liefde’).

De ILLUSIE (en ook je verleden) is namelijk oneindig. Daar is altijd wel wat te vinden. Voor een tijdje is dat natuurlijk nodig maar doe er op een gegeven moment alvast andere dingen naast. Als je lijkt stil te vallen zie dan niet om en ga liever gelijk verder naar andere onderwerpen zoals de ‘hogere’ wereld of de verdere ‘werking’ van de ILLUSIE, zoals synchroniciteiten, het begrip onvoorwaardelijkheid, hogere energieen, de aard van paranormaliteit, hoe te ‘creëren’, ‘alles is precies goed, ook al is het fout’, schaduwkant, polariteit/dualiteit,
Zielen/Gidsen/Zielenwereld/Reïncarnatie, enzovoort.

Als je klaar bent: Het Ene Ding
Uiteindelijk rond de periode dat je beseft dat je ‘klaar’ bent vallen de begrippen samen en kun je alles vergeten
wat je op je pad hebt geleerd/afgeleerd. Dan blijft er als het ware Een Ding over: de dualiteit als ‘angstgegner’ valt weg.

De dualiteit als ILLUSIE blijft over waarvoor het altijd al was bedoeld: het volledig en vrij van angst ervaren van de
unieke uitdrukking/expressie van… Jou. Dan blijft er als het ware Een Ding over: de dualiteit als
‘angstgegner’ valt weg.

Als ik er niet zou zijn
Het is wellicht raar om te beseffen dat het unieke karakter dat jij bent, het enige is dat werkelijk bestaat. Althans het
bewustzijn daarvan: het EGO zelf is net als alles wat waargenomen wordt, een ILLUSIE.
Niettemin is ‘jouw’ EGO precies hetgeen ‘waar je het mee hebt te doen’. Het volledig uitleven van dat specifieke EGO
is de ervaring die je gegeven is. Stel jezelf maar eens de vraag: “Als ik er niet zou zijn, zou dit alles dan bestaan?”

Simpel
Daarom wordt ook wel gezegd dat het het simpelste is wat er bestaat: als je ‘klaar’ bent besef je dat je altijd al was waar je moest zijn!
En Onbestempeld probeert niet anders dan je er op te wijzen dat volledig vrij en zonder angst te doen, vanuit het diepe besef dat de angst zelf de situaties creëert die leiden tot dat gevoel van onvrijheid (en lijden)!

Kijk bij Activiteiten voor meer informatie over de Cursus Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk.

Noten
* De woorden EGO, NU en ILLUSIE hebben geen waarde, het gaat hier om de achterliggende concepten die ook wel
anders verwoord worden.
**Dat is net zo waar als dat het niet-waar is, maar waarschijnlijk het beste uitgangspunt op je pad om je EGO te
‘leren’ dat het niet afgescheiden is, omdat er niets buiten jou is en dat alles wat er buiten jou lijkt te bestaan voor
jou is. Dat beseffende kun je dus volledig gebruik kan maken van alles wat de Illusie biedt, zonder angst dat er
iets fout kan gaan.
Getagd , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.