Spiritualiteit is niet… paranormaliteit

Over paranormaliteit, beschouwd vanuit een verlicht perspectief.
Fundamentele spiritualiteit richt zich op het ervaren van een zelfverwezenlijkte ‘ik’.
Deze zelfverwezenlijking verschilt per persoon.
De persoon die ziet dat alle ervaringen op die (continue) zelfverwezenlijking zijn gericht, weet dat hij zelf verwezenlijkt is.
Hij of zij ervaart elk moment als een gift van de ‘illusie’, of van hoe je het maar wilt noemen: illusie, Leven, Universum, (Bewust)Zijn, etc.

In die illusie spelen alle ervaringen zoals we die van jongs af kennen: het dagelijkse gebeuren in de materiële wereld. Naarmate we ouder worden kunnen er waarnemingen optreden die op een bewust niveau wijzen naar wat niet meer verklaard kan worden door die bekende materiële ervaringen.

Er ontstaan waarnemingen op immaterieel niveau.

De zintuigen die we gebruiken om de materiële wereld waar te nemen zijn dusdanig verfijnd dat er waarnemingen plaatsvinden die buiten de bekende kaders vallen. We ‘horen’ soms stemmen, ‘voelen’ aanwezigheden en zien zelfs dingen die we niet zouden moeten kunnen zien. ‘In ons hoofd’ of soms zelfs buiten ons (geesten/zielen zien).

Misvatting

Velen komen bij Onbestempeld wegens de term spiritueel of spiritualiteit in het kader van deze immateriële waarnemingen. Helaas is dit een misvatting over de aard van de fundamentele spiritualiteit. De immateriële en materiële waarnemingen komen uit hetzelfde voort, ofwel worden maar op één plaats waargenomen, in jou!

Er is voor mij geen verschil:

De kop koffie die hier voor me op de tafel staat is voor mij net zo goed ‘waar’ als het gesprek dat ik met aartsengel Michael heb. Beide zijn onderdeel van wat het Leven mij elk moment biedt. En alles, maar dan ook alles is maar op Een Ding gericht: zelfverwezenlijking.

Tips en boeken

Heb je interesse in het paranormale: alles op dat vlak is gewoon te leren. Verdiep je er maar eens in. Maar wees ervan bewust dat wat je ervaart maar één ding biedt: boodschappen en signalen die je erop wijzen hoe je ervaring anders kan worden dan hoe hij was.

Het enige wat het ‘wezen’ dat is (noem het God, Dao, het Ene Ding, Bewustzijn, Liefde, etc) wil is… zich zelf ervaren op alle manieren die er maar mogelijk zijn.

En die manieren zijn oneindig, zowel in tijd als in ruimte. Dus leef je uit!

 • Over reïncarnatie: lees de boeken van Michael Newton en Hans ten Dam.
 • Over ‘vreemde’ energieën: lees de boeken van Pieter Wierenga.
 • Verder zijn er talloze boeken over diverse onderwerpen in het paranormale, om je in te verdiepen en te leren hoe je er wat mee kan doen: een mooi nuchter algemeen boek vind ik “Iedereen is mediaal, jij ook!” van Beate Bunzel-Durlich
 • Specifiek over uittredingen: ‘Reis uit je lichaam : alles wat je moet weten over uittredingen’ – Nicholls, Graham

En er is nog veel meer.

Tot slot: onbegrip is alom

 • Ga niet mee in angstdenkers die voor henzelf bedoelde specifieke boodschappen veralgemeniseringen, zoals profetieën van Eindtijden, etc.
 • Doe niet mee aan de verheerlijking van dat ‘andere’: als er termen vallen zoals Hogere of Goddelijke kennis neem dat dan met een korreltje zout.
  Er is enorm veel, zelfs oneindig veel buiten het materiële, maar niets daarvan is ‘hoger’ of beter of Goddelijker dan degene die het waarneemt: Jij.
  Heb je bijvoorbeeld contact met je gids, gidsen of later met aartsengelen, dan zijn dat vrienden van je, niet meer en niet minder.
 • Bovenal heb jij je eigen waarheid. Let op dat je niet lijdzaam de boodschappen en signalen volgt. Niemand behalve jij kan bepalen wat je er mee doet. Of wat je überhaupt doet.
  Wordt je ‘gewaarschuwd’, moet je iets ‘raars’ doen, pas dan dubbel op.
  Overleg zo nodig met een persoon die je vertrouwt.
  Jij en alleen jij bent verantwoordelijk voor je leven, niemand anders, niet in de materiële wereld en al helemaal niet in de immateriële wereld!

In de Cursus Spiritualiteit en Zelfonderzoek in de Praktijk leren we onder andere signalen en boodschappen te duiden die te maken hebben met je eigen ontwikkeling. Ook de zogenaamde paranormale.

Kijk bij Activiteiten voor meer informatie over de Cursus.

Getagd , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.