Dichterbij Zelfverwezenlijking: het Simpelste en Moeilijkste dat er is.

Ik houd mijn cursisten wel eens voor dat ‘het’ dichterbij is dan je met welk meetinstrument dan ook kunt meten. Met ‘het’ bedoel ik wat genoemd wordt de zelfverwezenlijking van de persoon. Levend in eenheid met wat komt, volledig bewust van wat komt en niet vechtend tegen wat komt, noch van buiten noch van binnen.

In de cursus gaat het vaak over situaties in het dagelijkse leven. Hoe daarmee om te gaan.

Het is altijd interessant om samen te kijken welke andere mogelijkheden er zijn, in plaats van het patroon van (re-)ageren dat tot nu toe wordt gevolgd.

Vervolgens is het aan de cursist om in de praktijk van alledag bewust te worden van zo’n situatie en anders daarin te gaan handelen. En te kijken hoe het nieuwe handelen uitpakt.

Je leert alleen maar door iets nieuws te ervaren. Dat is de enige juiste definitie van leren: iets nieuws ervaren. Dit geldt ook voor persoonlijke ontwikkeling. Een leerproces om anders in het leven te staan… door nieuwe dingen te ervaren.

Een van die nieuwe ervaringen is ‘oprecht naar jezelf kijken’.

Er zal fundamenteel iets moeten wijzigen in je manier van denken en handelen. Na een aantal workshops in de cursus is vaak wel duidelijk wat dat is.

Wat al die jaren al dichter dan dicht voor je neus stond komt in de cursus in het licht te staan.

Dan heeft ‘de oude ik’ 2 keuzes:

  • Weggaan bij hetgeen wat je er op wijst en met het oude doorgaan of
  • er doorheen gaan en (deels) als ‘nieuwe ik’ opstaan.

De ‘ik’ die weggaat heeft vaak de neiging om de oorzaak van het dichterbij komen van datgene wat onbewust gezocht wordt vervolgens als fout te bestempelen.

Het heeft dan een valide reden gevonden om weg te gaan en daarmee hoeft het dus niet meer naar zichzelf te kijken.

Hoe zou het zijn als dat niet zou gebeuren?

Dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Er valt een last weg. Een last die al zo lang werd meegesleept.

Die last dragen we gezamenlijk in de cursus. Tot het wegvalt. Dan is het al snel of het er niet is geweest.

Dat geeft ruimte voor nieuwe ervaringen, oftewel ruimte om meer te leren.

Dan ontstaan nieuwe belevingen intern, die al snel leiden tot nieuwe ervaringen extern. Een reeks van gebeurtenissen is in gang gezet.

Zo is er een directe ervaring van een ‘wat ben ik‘ wijsheid. Dat binnen en buiten één is.

Simpelweg door anders te handelen dan voorheen. In alledaagse gebeurtenissen. In de praktijk.

Het simpelste dat er is.

Het anders handelen werd ‘slechts’ tegen gehouden door een idee van wat voor vreselijke dingen er wel niet allemaal zou gebeuren. Angst dus.

En als dan anders wordt gehandeld blijkt het mee te vallen, of anders uit te pakken dan verwacht. Of dat wat uitpakt blijkt wel verwacht, maar in de praktijk helemaal niet zo vreselijk te zijn. Eerder bevrijdend.

Het simpelste is dus de aangeleerde, onrealistische angsten te zien. Die allen te maken hebben met een schijnbare overleving. Misschien dat ze als kind opportuun waren. Je moest immers doen zoals wij, denken zoals wij, bang zijn zoals wij. (Zie hoofdstuk Wij in HLWNZZOZ).

Maar mijn ervaring is dat hoe simpel het ook gezegd kan worden dit in de praktijk best heftig kan voelen.

Daarmee is het simpelste dat er is ook het moeilijkste dat er is.

Waarom? Er is niets enger dan de angst zelf!

Het verkrampt je maag, blaast je hoofd op, doet je trillen en beven als een rietje.

Juist die angst dient onder ogen te worden gezien. De patronen die je constant doen teruggaan naar je schulp. Je veilige haven. Je veilige gedachten, je veilige oordelen, je veilige ‘oude’ ik.

Naar dezelfde ervaring. Waar je zo zat van was dat je de cursus bent gaan doen.

In de cursus leer je een fundamenteel begin te maken met het aangaan van nieuwe ervaringen. Je leert op welke vlakken dat noodzakelijk is voor je ‘ontwikkeling‘. Je leert de te vaste patronen in je dagelijks leven en in jezelf herkennen. Je leert te onderzoeken hoe je gedrag te veranderen en bewust te worden van de dan wijzigende patronen. Je leert om te gaan met de weerstand die het oproept. Je leert verandering te verankeren in jezelf en je omgeving.

Kortom, je leert fundamenteel zelfonderzoek te doen en dat in de praktijk te brengen.

Je leert je dit eigen te maken zodat je het na de cursus kan blijven toepassen alsof je nooit iets anders hebt gedaan.

Kijk bij Activiteiten voor meer informatie over de Cursus.

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.