Een Guru Herkennen

Hieronder is een vragenlijst opgenomen. Is een of meer van de volgende vragen met ‘ja’ te beantwoorden? Dan heb je in het beste geval te maken met een wat ineffectieve leraar.

Ook het verlichte meesterschap is een leerproces. Voor al deze vragen geldt daarom geen ‘ja’ als de leraar daar later op terug is gekomen, als dit duidelijk bij navraag of anderszins blijkt.

Ben je zelf op weg naar meesterschap en wil je een toelichting? Neem dan gerust contact op.

Vragenlijst

Als een van de volgende vragen met een ‘ja’ is te beantwoorden voor de leraar die je op het oog hebt of waar je lessen neemt, ga dan eens goed na of het (nog) wel zinvol voor je is.

 • Is de kleding van de guru ‘out of place’? Is de kleding ongebruikelijk voor iemand met zijn of haar cultuur/achtergrond? Of zijn de kleding en/of accessoires gericht op status?
 • Geeft de guru expliciete gezondheidsvoorschriften?
 • Heeft de guru specifieke methodes met een eigen flitsende naam/afkorting?
 • Houdt de guru stilte, ayahuasca, eet- of drinkafhankelijk of anderszins specifieke bijeenkomsten?
 • Etaleert de guru expliciet doorgekregen kennis van ‘hogere machten’?
 • Biedt de guru ‘healingen’ aan, op wat voor manier dan ook?
 • Biedt de guru in te nemen middeltjes aan die dingen voor je oplossen?
 • Is het grootste onderdeel van de boodschap van de guru dat er geen ik/zelf is?
 • Zegt of schrijft de guru dat verlichting makkelijk is te bereiken?
 • Faciliteert de guru of zijn entourage volgelingen? Het gaat hier niet om een paar leerlingen maar om faciliteiten voor grotere groepen.
 • Zijn de teksten van de guru geschreven door anderen?
 • Gedraagt de guru zich altijd kalm en vredig?
 • Heeft de guru een foto van een andere leraar pontificaal staan?
 • Is de guru vaak boos op zijn leerlingen?
 • Reageert de guru op internet rechtstreeks op spirituele uitingen van anderen?
 • Heeft de guru nog dezelfde relatie als voor zijn pad en is die relatie gebaseerd op ‘de heiligheid van de monogame relatie tot de dood ons scheidt?’
 • Is de levenssituatie van de guru voor het overige niet veel veranderd in de periode voor zijn ‘pad’ en na zijn ‘pad’?
 • Zegt de guru dat hij of zij geen guru is, als het om bovenstaande vragen gaat?

Toelichting

Een verlichte meester zal niets doen of nalaten om als zodanig beschouwd te worden. Of andersom: als iemand zijn best doet om zich via omwegen, voor te doen als spirituele leraar is hij of zij dat waarschijnlijk niet.

In het taoïsme is er een en ander over geschreven, zoals het bekende afwas- en bezwangeringsvoorbeeld (zie onderaan dit artikel).

Ik besef dat er ‘grote’ leraren zijn die door deze vragen door de mand vallen. Ben je een volgeling of volgeling geweest van een dergelijk ‘grote’ leraar? Geen zorgen. Dat betekent niet dat je op individueel niveau geen stap voorwaarts op het pad van zelfonderzoek kan hebben gemaakt. Of dat je inmiddels een boven de ‘ratrace’ te prefereren levenswijze leidt. Tenzij je dat alleen doet om die ratrace vol te kunnen houden.

Helaas heb ik vele (ex-)volgelingen gezien die in een eindeloze cirkel van ineffectief zelfonderzoek zitten.

Als er een cult is gebouwd rond een leraar, is dat ten alle tijde de keuze van die leraar is geweest. Hij of zij kan zich niet verschuilen achter het feit dat ‘zijn’ volgelingen dat hebben gecreëerd.

De vragenlijst gaat niet over de bruikbaarheid voor zelfonderzoek van zijn of haar publicaties, maar het is wel een aanwijzing voor de effectiviteit daarvan.

Tot slot

Zelfonderzoek is niet makkelijk. Het vergt een commitment en overgave die buiten alle kaders van (de westerse) opvoeding en cultuur valt. In de basis is het begin van je zelfonderzoek volledig uit jezelf gekomen. Maar het kan geen kwaad om wat hulp te krijgen.

Wil je voorbeelden of begeleiding hebben die je op weg helpen? Hanteer dan de bovenstaande vragenlijst om bij de juiste mensen uit te komen.

Voorbeelden uit het taoïsme

Uit mijn hoofd geschreven gaan de verhalen ongeveer zo.

Een jonge man reist dagen achtereen naar een wijd en zijd bekende meester. Als hij eindelijk bij het huis van de meester aankomt, ziet de jongeman de ongewassen vaat staan. Van zeker twee dagen. In de tuin is de tuinman bezig.
Woont hier de verlichte meester, vraagt hij de tuinman.
Ja, zegt de tuinman.
Nou, zegt de jonge man, deze man kan dan nooit meester zijn.
Is dat zo? vraagt de tuinman.
Ja. Hij kan niet eens zijn personeel goed aansturen, laat staan leerlingen!
Boos gaat de jongeman naar zijn hotel.
Daar doet hij zijn beklag in de gelagkamer. Diverse mensen reageren verbaasd. Want zij kennen de verlichte meester als een zeer wijze leraar.
Hoe ziet die meester er dan uit vraagt de jongeman, misschien was ik bij het verkeerde huis?
De mensen beschrijven de meester.
Maar… dat is de tuinman! roept de jongeman uit.

Tweede voorbeeld:
De wijd en zijd bekende verlichte meester krijgt boos bezoek van de slager van het dorp.
Jij hebt mijn dochter zwanger gemaakt! Hier heb je je kind!
Is dat zo? vraagt de verlichte meester en neemt het kind aan.
De schande verbreidt zich snel en de meester krijgt geen leerlingen meer. Ondertussen verzorgt hij de baby met volle aandacht.
Na een jaar staat de slager schuifelend en onzeker in de deurpost. Excuses meester, het was de bakkersjongen.
Is dat zo? vraagt de verlichte meester en geeft het kind weer terug.

Getagd , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.