Aanmelding Praktijkcursus Vrouwen

Hieronder vind je informatie over de aanmelding voor de cursus voor vrouwen. (Mannen: aanmeldpagina voor mannen).

Lees het artikel Is Spiritualiteit Veilig? Over Transformatie en Schaduwkanten als je dat nog niet hebt gedaan.

Het daarin genoemde Patriarchisch Model en de daaruit voortkomende schaduwkanten zorgen er voor dat de cursus effectiever is als op dat punt bewustwording ontstaat. Die bewustwording creëer ik via minimaal twee BDSM sessies.

Lees zeker ook de aanmeldpagina voor mannen voor meer informatie.

Lees ook helemaal hieronder de toelichting en persoonlijke motivatie.

Kies op mijn BDSM site meesterslaafjes.nl de zogenaamde Proefsessie of een Volledige Sessie, volg de instructies en vul het formulier in. Vermeld bij opmerkingen dat je via Onbestempeld komt en de cursus wilt doen.

Na de communicatie zoals daar vermeld en na de sessie, volgt een gesprek over de ervaring en het vervolg. Er is dus geen gesprek vooraf. Afhankelijk van het verloop van de maximaal twee vervolgsessies kun je daarna de Cursus Spiritualiteit en Zelfonderzoek in de Praktijk doen.

Voor deelname hanteer ik de volgende inschrijfvoorwaarden.

  • Je bent tussen de 24 en 54 jaar.
  • Je hebt minimaal een HBO denk- of werknivo.
  • Je hebt minimaal één relatie gehad die langer dan een jaar duurde.
  • Je hebt met minimaal 2 verschillende personen seksuele ervaringen gehad.
  • Je laatste seksuele ervaringen zijn niet traumatisch geweest.
  • Je hebt geen lichamelijke aandoeningen die een risico kunnen vormen. Denk daarbij aan extreem over- of ondergewicht, hart- en vaatziektes en gewrichts- en rugklachten.
  • Je hebt geen alcohol- of drugsverslaving die momenteel je algemeen functioneren beperkt
  • Je hebt geen psychische contra-diagnose, zoals paranoïde of antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Bepaalde schema’s uit schematherapie zijn eveneens minder geschikt, zoals de schema’s ‘wantrouwen’ en ‘willoos inschikkelijk’.

Val je hier niet onder, maar denk je toch dat dit wat voor je is, is stuur dan een mail met je motivatie. In alle andere gevallen is het mogelijk de cursus zonder intake te volgen.

En nogmaals, als je je via meesterslaafjes.nl aanmeldt, vermeld dan dat je via Onbestempeld komt.

Je aanmelding voor de sessies is overigens geen garantie voor een uitnodiging. Ik houd me het recht voor om een aanmelding niet te accepteren.

Voor vrouwen die aan de voorwaarden voldoen, maar eerst wat meer look-and-feel ervaring op willen doen is het mogelijk de proeflezing te bezoeken. Deze wordt elke laatste vrijdagochtend van de maand om 10:00u gegeven. Je kunt voor opgave een mailtje sturen naar info@onbestempeld.nl met de datum dat je wilt komen. Lees dit verhaal op meesterslaafjes.nl over wat de proeflezing inhoudt. De kosten zijn EUR 10 vooraf te voldoen op onderstaand rekeningnummer.

Na de sessies en mijn akkoord voor deelname kun je EUR 799,- overmaken naar NL49SNSB0925227471 ten name van: Stichting Onbestempeld, Stuifzand o.v.v. Cursus.

Stellen

Stellen kunnen niet gezamenlijk de cursus doen. Maar…

Op meesterslaafjes.nl staan ook verhalen die als referentie dienen voor het naar boven halen en uitleven van schaduwkanten voor stellen en personen in alternatieve relatievormen.

Heb je een voorstel om wat te ontdekken/leren als stel 1. meld dan de vrouw(-en) aan en 2. stuur het voorstel per mail. Of stuur alleen het voorstel met de bij het aanmeldformulier gevraagde foto’s.

Persoonlijke motivatie en Inleiding BDSM

Persoonlijke motivatie

Waarom heb ik besloten dit aan te bieden?

Algemeen
Als zelfbewuste man zie ik al jaren dat mijn ‘simpele’ man-zijn in het niet valt bij het vrouwelijke. Elke zelfbewuste spiritueel wijze man die daar ook maar enigszins over heeft nagedacht zal dit beamen. Maar ik zie dat niet weerspiegelt in de huidige staat van de wereld. Westerse, recente ontwikkeling zijn alleen maar een bevestiging daarvan, zoals de #metoo beweging. En het gebrek aan zelfbewuste mannen is evident. Zie het hierboven beschreven patriarchisch model.

Onbestempeld
Mannen zijn eerder geneigd om de constructies in hun hoofd vorm te geven en aan te passen. En kunnen daarnaar gaan handelen. Een zelfde systeem heb ik minder bij vrouwen bespeurt. Zij lijken te moeten ‘voelen’, beleven, ervaren wat gezegd wordt. Hoe graag ze ook luisteren naar een ‘wijze’ man er is altijd die onderstroom van de man-vrouw verhouding, de onderstroom van de biologie. In een ideale wereld zou dat geen probleem zijn, maar nu is dat nog enorm versterkt door de niet-openheid en angsten die voortkomen uit het patriarchisch model.

Door de openheid en de bewustwording van bovenstaande eerst via BDSM open te gooien en te ervaren is er daarna ‘ruimte’ in het contact in de cursus. Er is een groot obstakel uit de weg. De indoctrinatie van het patriarchisch model is al een beetje doorzien en ervaren. Op die manier kan ik het beoogde veranderingsproces enorm verkorten en het afbreukrisico verminderen. De enige andere weg is namelijk via relaties. Met alle sores en tijdverspilling van dien. Dat is een van de redenen van de ondergrens van de leeftijd van 24 jaar. Jongere vrouwen moeten veelal nog het voorgeschoteld sprookje van de Edele Jonkvrouw en de Prins op het Witte paard en de Heiligheid van de (Monogame) Relatie doorprikken.

Als ik vrouwen leer om zich bloot te durven geven en niet meer hun seksualiteit in te houden heeft dat maar een reden: het herstel van de volledige ontplooiing van het vrouwelijke. Het omarmen van haar grootste kracht. Om weer te versmelten met dat wat ze zou moeten zijn.

Het monopolie is van haar en dat moet ze terugpakken. Het monopolie is aan haar om al dan niet te geven en daarmee stuurt ze. Ze stuurt niet zozeer met dat monopolie, met de seks, maar in woord, gevoel en gebaar. Ze ziet wat ze nodig heeft. Ze is planmatig, sociaal, gedreven vanuit Liefde en (dus) soms ‘keihard’, maar nooit afhankelijk, en nooit afwerend. Ze ziet wat de ander nodig heeft. Ze zorgt dat ze meer ijzers in het vuur heeft dan die ene man. Ze zorgt dat mannen haar zien zoals ze haar moeten zien. En ze geeft wanneer ze moet geven. Gedicteerd door Liefde en volledig bewustzijn van haar seksualiteit en verleiding.

Tot slot besef ik twee dingen:

  • Dat er meer schaduwkanten voor vrouwen zijn dan volgt uit bovenstaande. Deze kunnen eveneens aan bod komen in BDSM maar die staan in eerste instantie niet op de agenda en zijn niet algemeen. Pas in de cursus gaan we ook die op individueel niveau behandelen in de cursusgroep.
  • Dat het niet voor alle vrouwen in alle situaties ‘te doen’ is. Het is dan mogelijk om de cursus zonder intake te doen. Verder kan ik nagenoeg altijd regressietherapie aanraden.

Wat is BDSM?

Het is een zeer uitgebreid ‘Spel’ dat in vele vormen gespeeld kan worden. Van eenvoudig tot extreem en in vele specialisaties. In hoofdlijnen bestaat BDSM uit de aspecten Lust, Pijn en Beperking. De diverse combinaties van deze aspecten kunnen tot relatie-verdieping, ‘natural highs’ en genot leiden. Bovenal wordt het gespeeld om schaduwkanten te ontdekken en te ervaren.

Lust bestaat uit alle aspecten die we seks kunnen noemen. Pijn is het toedienen van pijnprikkels en dat kan op vele manieren gebeuren. Zwepen en klemmen worden het meest gebruikt. Beperking is het beperken van de lichamelijke bewegingsvrijheid. Boeien en kettingen zijn daar het meest gebruikt.

Er zijn diverse gradaties aan te brengen in de mate van openbaarheid, soorten rollenspellen en het aantal mensen dat kan meedoen.

Tot slot van dit beperkte overzicht is er nog de mogelijkheid om op afstand te ‘spelen’ waarbij opdrachten op afstand moeten worden uitgevoerd.

Het grootste misverstand van leken is het idee dat de Meester/Dom alles bepaalt. Door de consent van de sub of het slaafje (mijn voorkeur is de term slaafje) bepaalt zij ultimo wat wel en wat niet gebeurt.

Ik doe het al jaren als hobby. Ooit heb ik het gebruikt voor het aan het licht brengen en verankeren van eigen schaduwkanten. Het raakvlak met Onbestempeld. Ik heb er veel plezier in om inmiddels hetzelfde te doen bij anderen, dat geeft mij (seksuele=tantrische=Qi) energie.

Op meesterslaafjes.nl staan verhalen die als referentie dienen voor het naar boven halen en uitleven van schaduwkanten. De verhalen zijn grotendeels voor gevorderden en gedeeltelijk fictief, hoewel niet onrealistisch. Tenzij je ervaring hebt of wilt doorgaan met BDSM zijn voor nu voornamelijk de ‘aarzelslaafjes’ verhalen relevant.

Schrijf je in voor de maillijst en krijg maar liefst twee

gratis twee e-boeken!

Ontvang regelmatig artikelen over Spiritualiteit & Zelfonderzoek via de maillijst van Onbestempeld. Je schrijft je hiermee in voor de maillijst, niet voor de cursus.

Je inschrijving verplicht je verder dus tot niets.

 

Een bevestigingsmail met de link is onderweg!

Reacties zijn gesloten.