Stichting Onbestempeld

Stichting Onbestempeld, doelstelling en activiteiten

1. De stichting heeft ten doel:
a. de boodschap van Verlichting te verspreiden en over te dragen, zoals deze wordt verwoord in al haar uitingen: er is slechts Eén Ding, en de rest is een illusie (de zogenaamde boodschap van Nondualiteit);
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van workshops, cursussen en bijeenkomsten, het geven van individuele begeleiding, het verzorgen van lezingen, het publiceren van artikelen en boeken en overigens met alle wettige middelen.

Stichting Onbestempeld, Johan de Jong:

Ik ben een tijdje op weg geweest naar het pad…tot ik eindelijk begon te bewegen. En toen in een keer ook heel snel. In een jaar of twee en een half was mijn pad afgerond. En bereikte ik de staat die wel ‘verlichting’ wordt genoemd (anderen noemen het wel ‘ontwaken’). Daar is niets mystieks aan. Het betekent simpelweg dat ik geen angst meer heb. Die angsten heb ik overwonnen door in te zien waar ze op gebaseerd zijn: Illusies. En dat er maar Een Ding is. (Officiële biografie)

  • Donaties en vrijwillige bijdragen gaarne overmaken naar NL49SNSB0925227471 ten name van: Stichting Onbestempeld, Stuifzand.

Contact

Je bent van harte welkom om je vragen te mailen.

Email: onbestempeld@gmail.com of gebruik onderstaand contactformulier.

profiel_johan | Onbestempeld.nl

Reacties zijn gesloten.