Leeswijzer en Disclaimer

Leeswijzer

Hoofdthema

“Er is maar Eén Ding, en de rest is een illusie.”

Dit is het hoofdthema van deze site, onbestempeld.nl.

Heel kort over het Ene Ding: De een noemt dit IK BEN, de ander noemt het ZIJN. Weer anderen noemen het ene ding God, Tao of Niet-Twee. Het wordt ook beschreven met de term non-dualiteit. Of op zijn Indiaas: advaita.
Het Ene Ding wordt zodoende in talloze boeken beschreven, van hele oude tot hele nieuwe, en alles er tussenin. Maar voornamelijk ervaar je het continu. Het is er altijd.

Onbestempeld.nl geeft op haar beurt de volgende woorden daaraan: Het Ene Ding is… Leven, en wel jouw leven.

En de rest is een illusie. Weliswaar een prachtige illusie, zeer intelligent. Magnifiek en levensecht! Maar niet meer dan een illusie… om te ervaren. En je ervaart precies wat je wilt ervaren: namelijk het Ene Ding, Leven, op oneindig veel manieren.

Pagina’s en Artikelen

Op de pagina’s Thuis en Spiritualiteit & Zelfonderzoek (zie de tabbladen) zijn korte inleidingen beschreven.

Onder het menu Artikelen zijn artikelen van eigen hand geplaatst. Hierin worden onderwerpen beschreven die kunnen wijzen naar het pad(*), en/of je verder kunnen helpen op het pad. Tevens kan voor een kleine ik (*) van een verlichte persoon wellicht nog wat advies te vinden zijn over de ‘werking van de illusie’…hoe vreemd het ook moge klinken.

Disclaimer

1. De woorden op deze website kunnen slechts wijzen naar jouw ‘waarheid’. De waarheid zelf is onmogelijk in woorden te vatten. De enige plek waar waarheid te vinden is in het Ene Ding (Leven), en de woorden zijn slechts deel van de rest, een illusie dus.

2. In jouw illusie(*) pogen verscheidene mensen woorden te geven aan het diepe besef dat ze hebben van het Ene Ding. Hoe goed ze ook hun best doen, het zal ze nimmer lukken dat over te brengen. Ze kunnen er hoogstens naar wijzen, en dat doen ze zo goed en zo kwaad als het gaat. Een enkele zin kan jou naar het pad (*) wijzen, verlicht maken, je op het pad iets verder helpen of steviger op de weg (en dus niet op het pad) doen belanden.

3. Het is voor iemand onmogelijk om anderen met woorden te overtuigen van het Ene Ding, laat staan te bewijzen dat zij weten wat het Ene Ding is. Ze zijn net als jij verlicht, hoewel een persoon nooit verlicht kan zijn, ik gebruik de term nu omdat het wel iets duidelijk maakt. Het enige verschil is dat jij je er niet bewust van bent. Dat is werkelijk het ENIGE verschil tussen een niet-verlicht en verlicht persoon.
Dat betekent onder andere dat welke eisen jij ook stelt aan de verlichte persoon deze daar nooit aan kan voldoen. Simpelweg omdat ieder persoon uniek is, en niet KAN voldoen aan eisen van anderen. Omdat die eisen bedoeld zijn voor de eiser. Die overigens in veel gevallen ook niet aan die eisen kan voldoen, omdat de eisen niet van hem of haar komen, maar zijn aangeleerd van anderen.

4. De ‘verlichte mens’ zal niets doen of laten om zich als zodanig te laten beschouwen. Het is slechts aan anderen om hem of haar daarin te herkennen en te erkennen. Niettemin zal hij of zij geen twijfel kennen over zijn of haar eigen ‘staat’.
Voor de rest kan hij of zij alles doen wat een persoon op weg of op pad* ook kan doen. Niets menselijks is hem of haar vreemd. Zijn of haar ‘interne beleving’ verschilt evenwel op een heel belangrijk punt met de niet-verlichte persoon: hij of zij is niet onzeker en kent geen angst bij wat hij of zij doet.
Hij of zij vraagt zich hoogstens af waarom zijn kleine ik (*) zo reageert in de illusie. Dat is altijd weer afwachten!

* Zie begrippenlijst

Reacties zijn gesloten.